05 November 2009

Pembinaan Keluarga Muslim.

Pembinaan keluarga muslim,dimana ianya wujud hasil daripada gabungan peribadi Mukmin dan Mukminah. kerana itu kita hendaklah memahami bahawa "rumah tangga Muslim" yang sejati tidak mungkin akan wujud sekiranya unsur gabungan ini tidak mempunyai kefahaman Islam dan kesediaan untuk melaksanaannya. Maka apakah yang mesti kita fahami mengenai Keluarga Islam?.....
kita hendak lah memahami bahawa "keluarga" merupakan medan semaian,sama ada menubuhkan generasi perosak atau generasi Islam yang akan berfungsi sebagai penerus seruan ilahi.
genarasi yang dididik didalam madrasah berkeluarga inilah kelak yang akan menentukan arus dan corak kehidupan masyarakat.
Ramai dikalangan kita gagal menjadikan rumahtangga sebagai "madrasah" untuk mencapai cita cita didalam perjuangan,ramai juga yang langsung tidak menghiraukan keluarga islam,kerana terlalu sibuk dengan aktiviti diluar.
Tidak kurang juga yang bertindak menyalurkan perosak kedalam  rumah tangga,kita mungkin kurang jijik, jika tindakan "seumpama ini dilakukan oleh mereka yang tidak memahami Islam dan cita citanya.
barangsiapa yang mengabaikan pembentukkan keluarga,itu bererti sedang membuat percubaan "menghentikan" aliran perjuangan islam.
Kita juga hendaklah faham bahawa "USIA DAKWAH" tidak boleh disamakan dengan usia kita. Usaha dakwah. perlu disambung secara berterusan,dari genarasi kegenarasi,dari zaman kezaman. Oleh kerana itu membentuk genarasi akan untuk menjadi "batu bata" kepada bangunan Islam adalah tanggung jawab genarasi yang ada sekarang.
Isteri atau ibu merupakan tenaga yang tidak kurang pentingnya didalam pembentukkan keluarga Muslim ini. Dengan itu kita hendaklah memahami bahawa isteri adalah guru yang paling banyak mempengaruhi pertumbuhan pendidikkan anak anak. Corak hidup dan perilaku generasi "madrasah" ini banyak dipengaruhi oleh guru pertama didalam rumah tangga. Dengan yang demikian kita hendaklah mengerti bahawa pemilihan yang tepat hendaklah dilakukan didalam menentukan pembinaan yang penting ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan